Online kalkulačky - teplotní faktor/teplota

1. Výpočet teplotního faktoru při znalosti povrchové teploty:
Teplota interiéru θai:  °C
Teplotní oblast θe:  °C
Vnitřní povrchová teplota θsi:  °C
Teplotní faktor fRsi: ???
2. Výpočet povrchové teploty při znalosti teplotního faktoru:
Teplota interiéru θai:  °C
Teplotní oblast θe:  °C
Teplotní faktor fRsi:
Vnitřní povrchová teplota θsi: ???
Reklama: