Vítejte na www.TepelnyMost.cz

16.01.2012
V roce 2011 získána podpora !
Rozvoj tohoto webu určeného všem zájemcům o tepelné mosty, resp. kvalitní výstavbu byl v roce 2011 podpořen v rámci dotací z Ministerstva životního prostředí, které přispělo na zpracování a kvantifikaci některých stavebních detailů. Z dotace bylo zpracováno celkem 161 detailů, které najdete na tomto webu. „Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.“
ing. Roman Šubrt
11.12.2008
KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, 1 - Běžné detaily
Energy Consulting Service vydalo soubor více jak 87 detailů, každý zpracovaný v několika variantách. Součástí knihy je krátký úvod do problematiky a požadavky norem na tepelné izolace. Knihu je možné si objednat na stránkách www.e-c.cz - přesně ZDE (klikněte). Na tomto webu budeme postupně uveřejňovat vypočítané tepelné mosty, které jsou v této knize uvedeny, ale i další tak, jak je vypracujeme.
Ing. Roman Šubrt
11.12.2008
Tepelné mosty a jejich význam
Neustálý růst cen energií i jejich zvyšující se nedostatek nás pořád bude nutit snižovat naši energetickou náročnost. Při užívání staveb se se zvyšujícími se nároky na tepelný odpor konstrukce roste význam tepelných mostů. Jejich vliv na energetickou náročnost stavby může být velmi významný, v extrémních případech mohou způsobovat ztrátu i více jak ¼ energie potřebné na vytápění místností. Se vzrůstajícími požadavky na tepelné izolace i na celkovou energetickou náročnost staveb roste také důraz na energetické hodnocení staveb. Toho je ostatně dokladem i současná evropská legislativa a z ní vycházející české zákony a vyhlášky. V roce 2007 vešla v platnost vyhláška 148/2007 Sb. o Průkazu energetické náročnosti budov (PENB a nebo zkráceně Energetický průkaz). V tomto dokumentu je hodnotitel povinen vyjádřit, zda navržené konstrukce splňují požadavky na výstavbu z pohledu tepelných izolací, a tím i příslušné technické normy. Z tohoto důvodu se samozřejmě musí každý hodnotitel zabývat mimo jiné i tepelnými mosty a kondenzací vodní páry v konstrukci.
Ing. Roman Šubrt

Infrakamera Louisa 4 QuickField
Reklama: