42. Střechy těžké
42-101. Plynosilikátové YTONG
název náhled popis/vzorce PDF DWG
42-101-1001-00
Podkroví, ukončení u štítu, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm
42-101-1002-00
Podkroví, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm
42-101-4001-00
Atika, střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm
42-101-1003-01
Podkroví, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 375 mm)
42-101-2001-01
Podkroví, ukončení u štítu, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 375 mm)
42-101-4002-01
Atika, střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 375 mm)
42-101-1003-02
Podkroví, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 500 mm)
42-101-2001-02
Podkroví, ukončení u štítu, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 500 mm)
42-101-4002-02
Atika, střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 500 mm)
42-321. systém KM Beta
název náhled popis/vzorce PDF DWG
42-321-4001-01
Atika, tl. izolace 120 mm
42-321-4001-02
Atika, tl. izolace 180 mm
42-321-4001-03
Atika, tl. izolace 240 mm
42-200. Železobetonová konstrukce
název náhled popis/vzorce PDF DWG
42-200-1001-01
Napojení střechy a obvodové stěny, tl. izolace 280 mm
42-200-1001-02
Napojení střechy a obvodové stěny, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
42-200-1001-03
Napojení střechy a obvodové stěny, tl. izolace 340 mm
42-200-2001-01
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplená masivní střecha, tl. izolace 280 mm
42-200-2001-02
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplená masivní střecha, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
42-200-2001-03
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplená masivní střecha, tl. izolace 340 mm
42-200-4001-01
Detail střešní atiky, tl. izolace 280 mm
42-200-4001-02
Detail střešní atiky, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
42-200-4001-03
Detail střešní atiky, tl. izolace 340 mm
42-201. systém BEST
název náhled popis/vzorce PDF DWG
42-201-6001-01
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 150 mm
42-201-6001-02
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 200 mm
42-201-6001-03
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 300 mm
42-201-4001-01
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 150 mm
42-201-4001-02
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 200 mm
42-201-4001-03
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 300 mm
42-201-6002-01
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 280 mm
42-201-6002-02
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 320 mm
42-201-6002-03
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 400 mm
42-201-4002-01
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 150 mm
42-201-4002-02
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 200 mm
42-201-4002-03
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 300 mm
Reklama: