43. Stropy posledních podlaží
43-321. Systém KM-Beta
název náhled popis/vzorce PDF DWG
43-321-1001-01
Strop nad posledním podlažím, tl. izolace 120 mm
43-321-2001-01
Strop nad posledním podlažím, u štítu, tl. izolace 120 mm
43-321-1001-02
Strop nad posledním podlažím, tl. izolace 180 mm
43-321-1001-03
Strop nad posledním podlažím, tl. izolace 240 mm
43-321-2001-02
Strop nad posledním podlažím, u štítu, tl. izolace 180 mm
43-321-2001-03
Strop nad posledním podlažím, u štítu, tl. izolace 240 mm
43-511. BEST (vnitřní zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
43-511-1001-01
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 150 mm
43-511-1001-02
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 200 mm
43-511-1001-03
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 300 mm
43-521. BEST (vnější zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
43-521-1001-01
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 150 mm
43-521-1001-02
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 200 mm
43-521-1001-03
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 300 mm
43-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
43-001-0002-01
Řez těžkým stropem - nevytápěná půda, tl. zdiva 380 mm
43-001-0002-02
Řez těžkým stropem - nevytápěná půda, tl. zdiva 440 mm
43-001-0002-03
Řez těžkým stropem - nevytápěná půda, tl. zdiva 500 mm
43-001-0002-04
Řez těžkým stropem - nevytápěná půda, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
Reklama: