Zobrazit všechny tepelné mosty:

Níže je zobrazen seznam celé databáze tepelných mostů, který čítá stovky položek. Tuto metodu procházení dat Vám ale doporučujeme pouze v krajním případě, načtení tak velkého objemu dat je zdlouhavé. Vhodnější je použít procházení podle sekcí v levé navigaci anebo použijte náš vyhledávač.

01. Skladby stěn
01-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
01-001-0003-01
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_365
01-001-0002-01
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_365
01-001-0001-01
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_365
01-001-0001-02
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_380 P+D
01-001-0001-03
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_380 STI
01-001-0001-04
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_400 P+D
01-001-0001-05
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_400 STI
01-001-0001-06
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_440 P+D
01-001-0001-07
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_440 STI
01-001-0001-08
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_490 P+D
01-001-0001-09
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 12 mm (normální zdivo)_490 STI
01-001-0002-02
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_380 P+D
01-001-0002-03
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_380 STI
01-001-0002-04
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_400 P+D
01-001-0002-05
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_400 STI
01-001-0002-06
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_440 P+D
01-001-0002-07
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_440 STI
01-001-0002-08
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_490 P+D
01-001-0002-09
Ložná spára zdiva s tepelně izolační maltou tl. 24 mm (nedodržená tl. maltového lože)_490 STI
01-001-0003-02
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_380 P+D
01-001-0003-03
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_380 STI
01-001-0003-04
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_400 P+D
01-001-0003-05
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_400 STI
01-001-0003-06
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_440 P+D
01-001-0003-07
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_440 STI
01-001-0003-08
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_490 P+D
01-001-0003-09
Ložná spára zdiva s vápenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodržení technologie zdiva)_490 STI
01-201. Zateplené konstrukce stávající, tepelná izolace z pěnového polystyrénu
název náhled popis/vzorce PDF DWG
01-201-0001-00
Stěna s tepelnou izolací - bilance kondenzace
-- --
01-202. Zateplené konstrukce stávající, tepelná izolace z minerálních vláken
název náhled popis/vzorce PDF DWG
01-202-0002-00
Stěna s tepelnou izolací - bilance kondenzace
-- --

02. Obvodové stěny, vnitřní prostory vytápěné
02-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
02-001-0001-01
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_365
02-001-0002-01
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_365
02-001-1001-01
Ztužující věnec_365
02-001-0001-02
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_380 P+D
02-001-0001-03
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_380 STI
02-001-0001-04
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_400 P+D
02-001-0001-05
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_400 STI
02-001-0001-06
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_440 P+D
02-001-0001-07
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_440 STI
02-001-0001-08
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_490 P+D
02-001-0001-09
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně_490 STI
02-001-0002-02
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_380 P+D
02-001-0002-03
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_380 STI
02-001-0002-04
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_400 P+D
02-001-0002-05
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_400 STI
02-001-0002-06
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_440 P+D
02-001-0002-07
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_440 STI
02-001-0002-08
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_490 P+D
02-001-0002-09
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně_490 STI
02-001-1001-02
Ztužující věnec_380 P+D
02-001-1001-03
Ztužující věnec_380 STI
02-001-1001-04
Ztužující věnec_400 P+D
02-001-1001-05
Ztužující věnec_400 STI
02-001-1001-06
Ztužující věnec_440 P+D
02-001-1001-07
Ztužující věnec_440 STI
02-001-1001-08
Ztužující věnec_490 P+D
02-001-1001-09
Ztužující věnec_490 STI
02-001-0003-01
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně 001_tl. zdiva 380 mm
02-001-0003-02
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně 001_tl. zdiva 500 mm
02-001-0004-01
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně 001_tl. zdiva 380 mm
02-001-0004-02
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnitřní straně 001_tl. zdiva 500 mm
02-001-1002-01
Ztužující věnec 001_tl. zdiva 380 mm
02-001-1002-02
Ztužující věnec 001_tl. zdiva 500 mm
02-001-0006-01
Půdorys - roh zdiva, tl. zdiva 380 mm
02-001-0006-02
Půdorys - roh zdiva, tl. zdiva 440 mm
02-001-0006-03
Půdorys - roh zdiva, tl. zdiva 500 mm
02-001-0006-04
Půdorys - roh zdiva, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
02-001-0007-01
Půdorys - kout zdiva, tl zdiva 380 mm
02-001-0007-02
Půdorys - kout zdiva, tl. zdiva 440 mm
02-001-0007-03
Půdorys - kout zdiva, tl. zdiva 500 mm
02-001-0007-04
Půdorys - kout zdiva, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
02-001-1003-01
Řez - uložení stropní kce, tl. zdiva 380 mm
02-001-1003-02
Řez - uložení stropní kce, tl. zdiva 440 mm
02-001-1003-03
Řez - uložení stropní kce, tl. zdiva 500 mm
02-001-1003-04
Řez - uložení stropní kce, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
02-101. Plynosilikátové YTONG
název náhled popis/vzorce PDF DWG
02-101-0001-00
Roh zdiva
02-101-1001-00
Ztužující věnec, vložkový strop
02-101-1002-00
Ztužující věnec, stropní panely P4,4-600
02-101-0002-01
Roh zdiva 001 (tl. zdiva 375 mm)
02-101-2001-01
Obvodové zdivo v místě napojení vnitřní nosné zdi (tl. zdiva 375 mm)
02-101-3001-01
Obvodové zdivo se svislou šachtou pro kanalizaci (tl. zdiva 375 mm)
02-101-0002-02
Roh zdiva 001 (tl. zdiva 500 mm)
02-101-2001-02
Obvodové zdivo v místě napojení vnitřní nosné zdi (tl. zdiva 500 mm)
02-101-3001-02
Obvodové zdivo se svislou šachtou pro kanalizaci (tl. zdiva 500 mm)
02-321. systém KM Beta
název náhled popis/vzorce PDF DWG
02-321-0001-01
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně (tl. nosného zdiva 175 mm, tl. izolace 120 mm)
02-321-0002-01
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně (tl. nosného zdiva 240 mm, tl. izolace 120 mm)
02-321-0001-02
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně (tl. nosného zdiva 175 mm, tl. izolace 180 mm)
02-321-0001-03
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně (tl. nosného zdiva 175 mm, tl. izolace 240 mm)
02-321-0002-02
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně (tl. nosného zdiva 240 mm, tl. izolace 180 mm)
02-321-0002-03
Roh obvodového zdiva při exteriéru na vnější straně (tl. nosného zdiva 240 mm, tl. izolace 240 mm)
02-312. VPC Kalksandstein, EPS
název náhled popis/vzorce PDF DWG
02-312-0001-01
Vnější roh zdiva, tl. izolace 280 mm
02-312-0001-02
Vnější roh zdiva, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
02-312-0001-03
Vnější roh zdiva, tl. izolace 340 mm
02-312-0002-01
Vnitřní roh zdiva, tl. izolace 280 mm
02-312-0002-02
Vnitřní roh zdiva, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
02-312-0002-03
Vnitřní roh zdiva, tl. izolace 340 mm
02-342. Vápenopísková cihla, Climatizér
název náhled popis/vzorce PDF DWG
02-342-0001-01
Roh stěny - climatizér
02-411. Lehké konstrukce, Climatizérem, neodvětraná fasáda
název náhled popis/vzorce PDF DWG
02-411-0001-01
Roh stěny (neodvětr. fasáda) - climatizer
02-411-0002-01
Roh stěny (odvětr. fasáda) - climatizer
02-411-0003-01
Roh budovy, vnitřní hliněná omítka - climatizér
02-511. BEST (vnitřní zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
02-511-0001-01
Roh zdiva při exteriéru na vnější straně, tl. izolace 150 mm
02-511-0001-02
Roh zdiva při exteriéru na vnější straně, tl izolace 200 mm
02-511-0001-03
Roh zdiva při exteriéru na vnější straně, tl. izolace 300 mm
02-511-2001-01
Napojení vnitřní a obvodové stěny, tl. izolace 150 mm
02-511-2001-02
Napojení vnitřní a obvodové stěny, tl. izolace 200 mm
02-511-2001-03
Napojení vnitřní a obvodové stěny, tl. izolace 300 mm
02-511-1001-01
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 150 mm
02-511-1001-02
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 200 mm
02-511-1001-03
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 300 mm
02-511-1002-01
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 150 mm
02-511-1002-02
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 200 mm
02-511-1002-03
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 300 mm
02-521. BEST (vnější zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
02-521-0001-01
Roh zdiva při exteriéru na vnější straně, tl. 150 mm
02-521-0001-02
Roh zdiva při exteriéru na vnější straně, tl. 200 mm
02-521-0001-03
Roh zdiva při exteriéru na vnější straně, tl. 300 mm
02-521-2001-01
Napojení vnitřní a obvodové zdi, tl. izolace 150 mm
02-521-2001-02
Napojení vnitřní a obvodové zdi, tl. izolace 200 mm
02-521-2001-03
Napojení vnitřní a obvodové zdi, tl. izolace 300 mm
02-521-1001-01
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 150 mm
02-521-1001-02
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 200 mm
02-521-1001-03
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 300 mm
02-521-1002-01
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 150 mm
02-521-1002-02
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 200 mm
02-521-1002-03
Napojení obvodové stěny a stropu, tl. izolace 300 mm

03. Obvodové stěny, vnitřní prostory vytápěně x nevytápěné
03-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
03-001-1001-01
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_365
03-001-1002-01
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_365
03-001-1001-02
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_380 P+D
03-001-1001-03
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_380 STI
03-001-1001-04
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_400 P+D
03-001-1001-05
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_400 STI
03-001-1001-06
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_440 P+D
03-001-1001-07
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_440 STI
03-001-1001-08
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_490 P+D
03-001-1001-09
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím_490 STI
03-001-1002-02
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_380 P+D
03-001-1002-03
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_380 STI
03-001-1002-04
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_400 P+D
03-001-1002-05
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_400 STI
03-001-1002-06
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_440 P+D
03-001-1002-07
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_440 STI
03-001-1002-08
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_490 P+D
03-001-1002-09
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou_490 STI
03-001-1005-01
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím 001_tl. zdiva 380 mm
03-001-1005-02
Ztužující věnec mezi vytápěným a nevytápěným podlažím 001_tl. zdiva 500 mm
03-001-1006-01
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou 001_tl. zdiva 380 mm
03-001-1006-02
Ztužující věnec mezi vytápěným podlažím a nevytápěnou půdou 001_tl. zdiva 500 mm
03-321. systém KM Beta
název náhled popis/vzorce PDF DWG
03-321-4001-01
Přístavba garáže, tl. izolace 120 mm
03-321-4002-01
Přístavba garáže 001, tl. izolace 120 mm
03-321-4001-02
Přístavba garáže, tl. izolace 180 mm
03-321-4001-03
Přístavba garáže, tl. izolace 240 mm
03-321-4002-02
Přístavba garáže 001, tl. izolace 180 mm
03-321-4002-03
Přístavba garáže 001, tl. izolace 240 mm
03-312. VPC Kalksandstein, EPS
název náhled popis/vzorce PDF DWG
03-312-1001-01
napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplený masivní strop, tl. izolace 280 mm
03-312-1001-02
napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplený masivní strop, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
03-312-1001-03
napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplený masivní strop, tl. izolace 340 mm
03-511. BESt (vnitřní zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
03-511-4001-01
Přístavba nevytápěné místnosti, tl. izolace 150 mm
03-511-4001-02
Přístavba nevytápěné místnosti, tl. izolace 200 mm
03-511-4001-03
Přístavba nevytápěné místnosti, tl. izolace 300 mm
03-521. BEST (vnější zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
03-521-4001-01
Přístavba nevytápěné místnosti, tl. izolace 150 mm
03-521-4001-02
Přístavba nevytápěné místnosti, tl. izolace 200 mm
03-521-4001-03
Přístavba nevytápěné místnosti, tl. izolace 300 mm

11. Otvory, vnitřní prostory vytápěné
11-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-001-0001-01
Nadpraží okna - zdivo 36,5 STI
11-001-0001-02
Nadpraží okna - zdivo 38 P+D
11-001-0002-01
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo 365 STI
11-001-0002-02
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo tl. 380 P+D
11-001-0007-01
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 365 STI
11-001-0007-02
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 380 P+D
11-001-0008-01
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec
11-001-0008-02
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 380 P+D
11-001-0005-01
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_365
11-001-0005-02
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_380 P+D
11-001-0006-01
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 365 STI
11-001-0302-01
Ostění okna 165 mm_365
11-001-0302-02
Ostění okna 165 mm_380 P+D
11-001-0303-01
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 365 STI
11-001-0303-02
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 380 P+D
11-001-0402-01
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 365 STI mm
11-001-0402-02
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 380 P+D
11-001-0403-01
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 365 STI
11-001-0403-02
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 380 P+D
11-001-1401-01
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 365 STI
11-001-1401-02
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 380 P+D
11-001-1701-01
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 365 STI
11-001-1701-02
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 380 P+D
11-001-0001-08
Nadpraží okna - zdivo 49 P+D
11-001-0001-07
Nadpraží okna - zdivo 44 STI
11-001-0001-06
Nadpraží okna - zdivo 44 P+D
11-001-0001-05
Nadpraží okna - zdivo 40 STI
11-001-0001-03
Nadpraží okna - zdivo 38 STI
11-001-0001-04
Nadpraží okna - zdivo 40 P+D
11-001-0001-09
Nadpraží okna - zdivo 49 STI
11-001-0002-03
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo tl. 380 STI
11-001-0002-04
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo tl. 400 P+D
11-001-0002-05
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo tl. 400 STI
11-001-0002-06
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo tl. 440 P+D
11-001-0002-07
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo tl. 440 STI
11-001-0002-08
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo tl. 490 P+D
11-001-0002-09
Nadpraží okna, ztužující věnec - zdivo tl. 490 STI
11-001-0005-03
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_380 STI
11-001-0005-04
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_400 P+D
11-001-0005-05
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_400 STI
11-001-0005-06
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_440 P+D
11-001-0005-07
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_440 STI
11-001-0005-08
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_490 P+D
11-001-0005-09
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm_490 STI
11-001-0302-03
Ostění okna 165 mm_380 STI
11-001-0302-04
Ostění okna 165 mm_400 P+D
11-001-0302-05
Ostění okna 165 mm_400 STI
11-001-0302-06
Ostění okna 165 mm_440 P+D
11-001-0302-07
Ostění okna 165 mm_440 STI
11-001-0302-08
Ostění okna 165 mm_490 P+D
11-001-0302-09
Ostění okna 165 mm_490 STI
11-001-0009-01
Nadpraží okna 001_tl. zdiva 380 mm
11-001-0009-02
Nadpraží okna 001_tl. zdiva 500 mm
11-001-0010-01
Nadpraží okna, ztužující věnec 001_tl. zdiva 380 mm
11-001-0010-02
Nadpraží okna, ztužující věnec 001_tl. zdiva 500 mm
11-001-0011-01
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm 001_tl. zdiva 380 mm
11-001-0011-02
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 165 mm 001_tl. zdiva 500 mm
11-001-0012-01
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm 001_tl. zdiva 380 mm
11-001-0012-02
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm 001_tl. zdiva 500 mm
11-001-0304-01
Ostění okna 001_tl. zdiva 380 mm
11-001-0304-02
Ostění okna 001_tl. zdiva 500 mm
11-001-0404-01
Parapet okna 001_tl. zdiva 380 mm
11-001-0404-02
Parapet okna 001_tl. zdiva 500 mm
11-001-1402-01
Práh balkónových dveří na balkón 001_tl. zdiva 380 mm
11-001-1402-02
Práh balkónových dveří na balkón 001_tl. zdiva 500 mm
11-001-1703-01
Práh balkónových dveří na terasu 002_tl. zdiva 380 mm
11-001-1703-02
Práh balkónových dveří na terasu 002_tl. zdiva 380 mm
11-001-0006-02
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 380 P+D
11-001-0006-03
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 380 STI
11-001-0006-04
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 400 P+D
11-001-0006-05
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 400 STI
11-001-0006-06
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 440 P+D
11-001-0006-07
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 440 STI
11-001-0006-08
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 490 P+D
11-001-0006-09
Nadpraží okna s roletovým truhlíkem 220 mm_tl. zdiva 490 STI
11-001-0007-03
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 380 STI
11-001-0007-04
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 400 P+D
11-001-0007-05
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 400 STI
11-001-0007-06
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 440 P+D
11-001-0007-07
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 440 STI
11-001-0007-08
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 490 P+D
11-001-0007-09
Nadpraží okna (165 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 490 STI
11-001-0008-03
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 380 STI
11-001-0008-04
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 400 P+D
11-001-0008-05
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 400 STI
11-001-0008-06
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 440 P+D
11-001-0008-07
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 440 STI
11-001-0008-08
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 490 P+D
11-001-0008-09
Nadpraží okna (220 mm), ztužující věnec_tl. zdiva 490 STI
11-001-0303-03
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 380 STI
11-001-0303-04
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 400 P+D
11-001-0303-05
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 400 STI
11-001-0303-06
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 440 P+D
11-001-0303-07
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 440 STI
11-001-0303-08
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 490 P+D
11-001-0303-09
Ostění okna 220 mm_tl. zdiva 490 STI
11-001-0402-03
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 380 STI
11-001-0402-04
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 400 P+D
11-001-0402-05
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 400 STI
11-001-0402-06
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 440 P+D
11-001-0402-07
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 440 STI
11-001-0402-08
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 490 P+D
11-001-0402-09
Parapet okna 165 mm_tl. zdiva 490 STI
11-001-0403-03
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 380 STI
11-001-0403-04
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 400 P+D
11-001-0403-05
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 400 STI
11-001-0403-06
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 440 P+D
11-001-0403-07
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 440 STI
11-001-0403-08
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 490 P+D
11-001-0403-09
Parapet okna 220 mm_druh zdiva 490 STI
11-001-1401-03
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 380 STI
11-001-1401-04
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 400 P+D
11-001-1401-05
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 400 STI
11-001-1401-06
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 440 P+D
11-001-1401-07
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 440 STI
11-001-1401-08
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 490 P+D
11-001-1401-09
Práh balkónových dveří na balkón_druh zdiva 490 STI
11-001-1701-03
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 380 STI
11-001-1701-04
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 400 P+D
11-001-1701-05
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 400 STI
11-001-1701-06
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 440 P+D
11-001-1701-07
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 440 STI
11-001-1701-08
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 490 P+D
11-001-1701-09
Práh balkónových dveří na terasu_druh zdiva 490 STI
11-001-0015-01
Řez - okenní nadpraží, tl. zdiva 380 mm
11-001-0015-02
Řez - okenní nadpraží, tl. zdiva 440 mm
11-001-0015-03
Řez - okenní nadpraží, tl. zdiva 500 mm
11-001-0015-04
Řez - okenní nadpraží, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
11-001-0305-01
Půdorys - okenní ostění, tl. zdiva 380 mm
11-001-0305-02
Půdorys - okenní ostění, tl. zdiva 440 mm
11-001-0305-03
Půdorys - okenní ostění, tl. zdiva 500 mm
11-001-0305-04
Půdorys - okenní ostění, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
11-001-0306-01
Půdorys - okenní ostění - s omítkou, tl. zdiva 380 mm
11-001-0306-02
Půdorys - okenní ostění - s omítkou, tl. zdiva 440 mm
11-001-0306-03
Půdorys - okenní ostění - s omítkou, tl. zdiva 500 mm
11-001-0306-04
Půdorys - okenní ostění - s omítkou, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
11-001-0407-01
Řez - okenní parapet, tl zdiva 380 mm
11-001-0407-02
Řez - okenní parapet, tl zdiva 440 mm
11-001-0407-03
Řez - okenní parapet, tl zdiva 500 mm
11-001-0407-04
Řez - okenní parapet, tl zdiva 500 mm s vysypáním EPS
11-001-0016-01
Řez - uložení stropní kce v nadpraží, tl. zdiva 380 mm
11-001-0016-02
Řez - uložení stropní kce v nadpraží, tl. zdiva 440 mm
11-001-0016-03
Řez - uložení stropní kce v nadpraží, tl. zdiva 500 mm
11-001-0016-04
Řez - uložení stropní kce v nadpraží, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
11-001-0017-01
Řez - uložení stropní kce v nadpraží - s omítkou, tl. zdiva 380 mm
11-001-0017-02
Řez - uložení stropní kce v nadpraží - s omítkou, tl. zdiva 440 mm
11-001-0017-03
Řez - uložení stropní kce v nadpraží - s omítkou, tl. zdiva 500 mm
11-001-0017-04
Řez - uložení stropní kce v nadpraží - s omítkou, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
11-101. Plynosilikátové YTONG
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-101-0302-01
Ostění okna 001 (tl. zdiva 375 mm)
11-101-0402-01
Parapet okna 001 (tl. zdiva 375 mm)
11-101-0006-01
Nadpraží okna, ploché překlady, panely (tl. zdiva 375 mm)
11-101-0007-01
Nadpraží okna, překlad NOP, panely 001 (tl. zdiva 375 mm)
11-101-0008-01
Nadpraží okna, překlad NOP, vložkový strop 001 (tl. zdiva 375 mm)
11-101-0302-02
Ostění okna 001 (tl. zdiva 500 mm)
11-101-0402-02
Parapet okna 001 (tl. zdiva 500 mm)
11-101-0006-02
Nadpraží okna, ploché překlady, panely (tl. zdiva 500 mm)
11-101-0007-02
Nadpraží okna, překlad NOP, panely 001 (tl. zdiva 500 mm)
11-101-0008-02
Nadpraží okna, překlad NOP, vložkový strop 001 (tl. zdiva 500 mm)
11-201. Zateplené konstrukce stávající, tepelná izolace z pěnového polystyrenu
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-321. systém KM Beta
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-321-0001-01
Okenní otvor - nadpraží (okno v úrovni tepelné izolace, tl. izolace 120 mm)
11-321-0301-01
Okenní otvor - ostění (okno v úrovni tepelné izolace, tl. izolace 120 mm)
11-321-0002-01
okenní otvor - nadpraží (okno v úrovni zdiva, tl. izolace 120 mm)
11-321-0302-01
okenní otvor - ostění (okno v úrovni zdiva, tl. izolace 120 mm)
11-321-0003-01
okenní otvor - nadpraží s roletovým truhlíkem ALMMA pro SENDWIX M (varianta A, tl. izolace 180 mm)
11-321-0004-01
okenní otvor - nadpraží s roletovým truhlíkem ALMMA pro SENDWIX M (varianta B, tl. izolace 180 mm)
11-321-0001-02
Okenní otvor - nadpraží (okno v úrovni tepelné izolace, tl. izolace 180 mm)
11-321-0001-03
Okenní otvor - nadpraží (okno v úrovni tepelné izolace, tl. izolace 240 mm)
11-321-0301-02
Okenní otvor - ostění (okno v úrovni tepelné izolace, tl. izolace 180 mm)
11-321-0301-03
Okenní otvor - ostění (okno v úrovni tepelné izolace, tl. izolace 240 mm)
11-321-0002-02
okenní otvor - nadpraží (okno v úrovni zdiva, tl. izolace 180 mm)
11-321-0002-03
okenní otvor - nadpraží (okno v úrovni zdiva, tl. izolace 240 mm)
11-321-0302-02
okenní otvor - ostění (okno v úrovni zdiva, tl. izolace 180 mm)
11-321-0302-03
okenní otvor - ostění (okno v úrovni zdiva, tl. izolace 240 mm)
11-321-0003-02
okenní otvor - nadpraží s roletovým truhlíkem ALMMA pro SENDWIX M (varianta A, tl. izolace 240 mm)
11-321-0004-02
okenní otvor - nadpraží s roletovým truhlíkem ALMMA pro SENDWIX M (varianta B, tl. izolace 240 mm)
11-312. VPC Kalksandstein, EPS
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-312-1701-01
Dveře na terasu, tl. izolace 280 mm
11-312-1701-02
Dveře na terasu, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
11-312-1701-03
Dveře na terasu, tl. izolace 340 mm
11-312-1702-01
Dveře na terasu, , tl. izolace 280 mm
11-312-1702-02
Dveře na terasu, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
11-312-1702-03
Dveře na terasu, tl. izolace 340 mm
11-312-0401-01
Parapet okna, tl. izolace 280 mm
11-312-0401-02
Parapet okna, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
11-312-0401-03
Parapet okna, tl. izolace 340 mm
11-312-0301-01
Ostění okna - okno v izolaci, tl. izolace 280 mm
11-312-0301-02
Ostění okna - okno v izolaci, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
11-312-0301-03
Ostění okna - okno v izolaci, tl. izolace 340 mm
11-312-0301-04
Ostění okna - okno v izolaci (překrytí rámu 20 mm), tl. izolace 280 mm
11-312-0301-05
Ostění okna - okno v izolaci (překrytí rámu 40 mm), tl. izolace 280 mm
11-312-0301-06
Ostění okna - okno v izolaci (překrytí rámu 60 mm), tl. izolace 280 mm
11-312-0302-01
Ostění okna - okno ve zdivu, tl. izolace 280 mm
11-312-0302-02
Ostění okna - okno ve zdivu, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
11-312-0302-03
Ostění okna - okno ve zdivu, tl. izolace 340 mm
11-312-0302-04
Ostění okna - okno ve zdivu (překrytí rámu 20 mm izolace), tl. izolace 280 mm
11-312-0302-05
Ostění okna - okno ve zdivu (překrytí rámu 20 mm izolace), tl. izolace 280 mm
11-312-0302-06
Ostění okna - okno ve zdivu (překrytí rámu 20 mm izolace), tl. izolace 280 mm
11-342. Vápenopísková cihla, Climatizér
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-342-0401-01
Parapet okna - climatizer + VPC
11-342-0301-01
Ostění okna - climatizer + VPC, překrytí rámu 20 mm
11-342-0301-02
Ostění okna - climatizer + VPC, překrytí rámu 40 mm
11-342-0301-03
Ostění okna - climatizer + VPC, překrytí rámu 60 mm
11-411. Lehké konstrukce, Climatizérem, neodvětraná fasáda
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-411-0401-01
Parapet (neodvětr. fasáda) - climatizer
11-411-0402-01
Parapet (odvětr. fasáda) - climatizer
11-411-0301-01
Ostění (neodvětr. fasáda) - climatizer
11-411-0302-01
Ostění (odvětr. fasáda) - climatizer
11-411-0001-01
Nadpraží (neodvětr. fasáda) - climatizer
11-411-0002-01
Nadpraží (odvětr. fasáda) - climatizer
11-411-0403-01
Parapet, vnitřní hliněná omítka - climatizér
11-511. BEST (vnitřní zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-511-0301-01
Ostění okna, tl. izolace 150 mm
11-511-0301-02
Ostění okna, tl. izolace 200 mm
11-511-0301-03
Ostění okna, tl. izolace 300 mm
11-511-0401-01
Parapet okna, tl. izolace 150 mm
11-511-0002-04
Nadpraží okna HR se žaluzií, tl. izolace 200 mm
11-511-0401-02
Parapet okna, tl. izolace 200 mm
11-511-0401-03
Parapet okna, tl. izolace 300 mm
11-511-0001-01
Nadprží okna, tl. izolace 150 mm
11-511-0001-02
Nadprží okna, tl. izolace 200 mm
11-511-0001-04
Nadprží okna HR, tl. izolace 200 mm
11-511-0001-03
Nadprží okna, tl. izolace 300 mm
11-511-0002-01
Nadpraží okna se žaluzií, tl. izolace 150 mm
11-511-0002-02
Nadpraží okna se žaluzií, tl. izolace 150 mm
11-511-0002-03
Nadpraží okna se žaluzií, tl. izolace 150 mm
11-511-0301-04
Ostění okna HR, tl. izolace 200 mm
11-511-0401-04
Parapet okna HR, tl. izolace 200 mm
11-521. BEST (vnější zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
11-521-0301-01
Ostění okna, tl. izolace 150 mm
11-521-0301-02
Ostění okna, tl. izolace 200 mm
11-521-0301-03
Ostění okna, tl. izolace 300 mm
11-521-0301-04
Ostění okna HR, tl. izolace 200 mm
11-521-0401-01
Parapet okna, tl. izolace 150 mm
11-521-0401-02
Parapet okna, tl. izolace 200 mm
11-521-0401-03
Parapet okna, tl. izolace 300 mm
11-521-0001-04
Nadpraží okna HR, tl. izolace 200 mm
11-521-0001-01
Nadpraží okna, tl. izolace 150 mm
11-521-0001-02
Nadpraží okna, tl. izolace 200 mm
11-521-0001-03
Nadpraží okna, tl. izolace 300 mm
11-521-0002-01
Nadpraží okna se žaluzií, tl. izolace 150 mm
11-521-0002-02
Nadpraží okna se žaluzií, tl. izolace 200 mm
11-521-0002-03
Nadpraží okna se žaluzií, tl. izolace 300 mm
11-521-0002-04
Nadpraží okna HR se žaluzií, tl. izolace 200 mm
11-521-0401-04
Parapet okna HR, tl. izolace 200 mm

12. Otvory, vnitřní prostory vytápěné x nevytápěné
12-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
12-001-0001-01
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_365
12-001-0001-02
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_380 P+D
12-001-2401-01
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 365 STI
12-001-2401-02
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 380 P+D
12-001-2701-01
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 365 STI
12-001-2701-02
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 380 P+D
12-001-0001-03
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_380 STI
12-001-0001-04
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_400 P+D
12-001-0001-05
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_400 STI
12-001-0001-06
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_440 P+D
12-001-0001-07
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_440 STI
12-001-0001-08
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_490 P+D
12-001-0001-09
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou_490 STI
12-001-0002-01
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou 001_tl. zdiva 380 mm
12-001-0002-02
Nadpraží okna, ztužující věnec pod půdou 001_tl. zdiva 500 mm
12-001-2403-01
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu 002_tl. zdiva 380 mm
12-001-2403-02
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu 002_tl. zdiva 500 mm
12-001-2703-01
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu 002_tl. zdiva 380 mm
12-001-2703-02
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu 002_tl. zdiva 500 mm
12-001-2401-03
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 380 STI
12-001-2401-04
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 400 P+D
12-001-2401-05
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 400 STI
12-001-2401-06
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 440 P+D
12-001-2401-07
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 440 STI
12-001-2401-08
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 490 P+D
12-001-2401-09
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu_druh zdiva 490 STI
12-001-2701-03
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 380 STI
12-001-2701-04
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 400 P+D
12-001-2701-05
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 400 STI
12-001-2701-06
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 440 P+D
12-001-2701-07
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 440 STI
12-001-2701-08
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 490 P+D
12-001-2701-09
Práh vstupních dveří u podsklepeného objektu_druh zdiva 490 STI
12-001-2404-01
Řez vstupními dveřmi, tl, zdiva 380 mm
12-001-2404-02
Řez vstupními dveřmi, tl, zdiva 440 mm
12-001-2404-03
Řez vstupními dveřmi, tl, zdiva 500 mm
12-001-2404-04
Řez vstupními dveřmi, tl, zdiva 500 mm s vysypáním EPS
12-001-2405-01
Řez vstupními dveřmi - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 380 mm
12-001-2405-02
Řez vstupními dveřmi - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 440 mm
12-001-2405-03
Řez vstupními dveřmi - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 500 mm
12-001-2405-04
Řez vstupními dveřmi - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
12-321. systém KM Beta SENDWIX M
název náhled popis/vzorce PDF DWG
12-321-0001-01
Sklepní okno svislý řez pro SENDWIX M, tl. izolace 120 mm
12-321-0301-01
Sklepní okno vodorovný řez SENDWIX M, tl. izolace 100 mm
12-321-2401-01
Dveřní otvor - práh vstupu do objektu pro SENDWIX M, tl. izolace 100 mm
12-321-0001-02
Sklepní okno svislý řez pro SENDWIX M, tl. izolace 180 mm
12-321-0001-03
Sklepní okno svislý řez pro SENDWIX M, tl. izolace 240 mm
12-321-0301-02
Sklepní okno vodorovný řez SENDWIX M, tl. izolace 140 mm
12-321-0301-03
Sklepní okno vodorovný řez SENDWIX M, tl. izolace 180 mm
12-321-2401-02
Dveřní otvor - práh vstupu do objektu pro SENDWIX M, tl. izolace 140 mm
12-321-2401-03
Dveřní otvor - práh vstupu do objektu pro SENDWIX M, tl. izolace 180 mm
12-331. systém KM Beta SENDWIX L
název náhled popis/vzorce PDF DWG
12-331-0001-01
Sklepní okno svislý řez pro SENDWIX L, tl. izolace 120 mm
12-331-0301-01
Sklepní okno vodorovný řez SENDWIX L, tl. izolace 100 mm
12-331-2401-01
Dveřní otvor - práh vstupu do objektu pro SENDWIX L, tl. izolace 120 mm
12-331-0001-02
Sklepní okno svislý řez pro SENDWIX L, tl. izolace 180 mm
12-331-0301-02
Sklepní okno vodorovný řez SENDWIX L, tl. izolace 140 mm
12-331-2401-02
Dveřní otvor - práh vstupu do objektu pro SENDWIX L, tl. izolace 180 mm
12-331-0001-03
Sklepní okno svislý řez pro SENDWIX L, tl. izolace 240 mm
12-331-0301-03
Sklepní okno vodorovný řez SENDWIX L, tl. izolace 180 mm
12-331-2401-03
Dveřní otvor - práh vstupu do objektu pro SENDWIX L, tl. izolace 240 mm
12-101. Plynosilikátové YTONG
název náhled popis/vzorce PDF DWG
12-101-2401-01
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu (tl. zdiva 375 mm)
12-101-1401-01
Práh balkónových dveří na terasu, nepodsklepený objekt (tl. zdiva 375 mm)
12-101-1401-02
Práh balkónových dveří na terasu, nepodsklepený objekt (tl. zdiva 500 mm)
12-101-2401-02
Práh vstupních dveří u nepodsklepeného objektu (tl. zdiva 500 mm)
12-342. Vápenopísková cihla, Climatizér
název náhled popis/vzorce PDF DWG
12-342-1701-01
Detail balkonových dveří na terasu
12-411. Lehké konstrukce, Climatizérem, neodvětraná fasáda
název náhled popis/vzorce PDF DWG
12-411-1701-01
Práh dveří na terasu
12-411-2401-01
Práh vstupních dveří - climatizer
12-511. BEST (vnitřní zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
12-511-2401-01
Dveřní otvor, práh, tl. izolace 150 mm
12-511-2401-02
Dveřní otvor, práh, tl. izolace 200 mm
12-511-2401-03
Dveřní otvor, práh, tl. izolace 250 mm
12-521. BEST (vnější zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
12-521-2401-01
Dveřní otvor, práh, tl. izolace 150 mm
12-521-2401-02
Dveřní otvor, práh, tl. izolace 200 mm
12-521-2401-03
Dveřní otvor, práh, tl. izolace 250 mm

31. Ustupující a převislé konstrukce
31-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
31-001-0001-01
Balkón a obvodové zdivo_365
31-001-1001-01
Terasa a obvodové zdivo_365
31-001-0001-02
Balkón a obvodové zdivo_380 P+D
31-001-0001-03
Balkón a obvodové zdivo_380 STI
31-001-0001-04
Balkón a obvodové zdivo_400 P+D
31-001-0001-05
Balkón a obvodové zdivo_400 STI
31-001-0001-06
Balkón a obvodové zdivo_440 P+D
31-001-0001-07
Balkón a obvodové zdivo_440 STI
31-001-0001-08
Balkón a obvodové zdivo_490 P+D
31-001-0001-09
Balkón a obvodové zdivo_490 STI
31-001-1001-02
Terasa a obvodové zdivo_380 P+D
31-001-1001-03
Terasa a obvodové zdivo_380 STI
31-001-1001-04
Terasa a obvodové zdivo_400 P+D
31-001-1001-05
Terasa a obvodové zdivo_400 STI
31-001-1001-06
Terasa a obvodové zdivo_440 P+D
31-001-1001-07
Terasa a obvodové zdivo_440 STI
31-001-1001-08
Terasa a obvodové zdivo_490 P+D
31-001-1001-09
Terasa a obvodové zdivo_490 STI
31-001-0002-01
Balkón a obvodové zdivo_tl. zdiva 380 mm
31-001-0002-02
Balkón a obvodové zdivo_tl. zdiva 500 mm
31-001-1003-01
Terasa a obvodové zdivo 002_tl. zdiva 380 mm
31-001-1003-02
Terasa a obvodové zdivo 002_tl. zdiva 500 mm
31-201. Zateplené konstrukce stávající, tepelná izolace z pěnového polystyrenu
název náhled popis/vzorce PDF DWG
31-201-0001-00
Zateplení balkónu v panelovém domě
31-201-2001-00
Zateplení lodžie v panelovém domě
31-101. Plynosilikátové YTONG
název náhled popis/vzorce PDF DWG
31-101-0001-00
Balkón, panely P4, 4-600
31-101-0002-00
Balón, vložkový strop
31-321. systém KM Beta
název náhled popis/vzorce PDF DWG
31-321-0001-01
Balkon a obvodové zdivo, tl. izolace 120 mm
31-321-0002-01
Balkon a obvodová stěna 001, tl. izolace 120 mm
31-321-0401-01
Balkon a obvodová stěna 002, tl. izolace 120 mm
31-321-0001-02
Balkon a obvodové zdivo, tl. izolace 180 mm
31-321-0001-03
Balkon a obvodové zdivo, tl. izolace 240 mm
31-321-0002-02
Balkon a obvodová stěna 001, tl. izolace 180 mm
31-321-0401-02
Balkon a obvodová stěna 002, tl. izolace 180 mm
31-321-0002-03
Balkon a obvodová stěna 001, tl. izolace 240 mm
31-321-0401-03
Balkon a obvodová stěna 002, tl. izolace 240 mm

41. Střechy lehké
41-102. Tepelná izolace z minerálních vláken mezi a pod dřevěnými krokvemi
název náhled popis/vzorce PDF DWG
41-102-0001-01
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 200 mm
41-102-0001-02
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 220 mm
41-102-2001-01
Napojení střešní izolace a štítu - tl. izolace 180 mm
41-102-2001-02
Napojení střešní izolace a štítu - tl. izolace 200 mm
41-102-1001-00
Podkroví, tepelná izolace 240 mm
41-102-1002-01
Zdivo u pozednice_365
41-102-2002-00
Podkroví, ukončení u štítu, tepelná izolace 240 mm
41-102-2003-01
Napojení zdiva a střechy u štítu_365
41-102-1004-01
Zdivo u pozednice, tl. izolace 120 mm
41-102-0001-03
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 240 mm
41-102-0001-04
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 200 mm
41-102-0001-05
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 220 mm
41-102-0001-06
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 240 mm
41-102-0001-07
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 200 mm
41-102-0001-08
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 220 mm
41-102-0001-09
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 240 mm
41-102-2001-03
Napojení střešní izolace a štítu - tl. izolace 220 mm
41-102-1002-02
Zdivo u pozednice_380 P+D
41-102-1002-03
Zdivo u pozednice_380 STI
41-102-1002-04
Zdivo u pozednice_400 P+D
41-102-1002-05
Zdivo u pozednice_400 STI
41-102-1002-06
Zdivo u pozednice_440 P+D
41-102-1002-07
Zdivo u pozednice_440 STI
41-102-1002-08
Zdivo u pozednice_490 P+D
41-102-1002-09
Zdivo u pozednice_490 STI
41-102-2003-02
Napojení zdiva a střechy u štítu_380 P+D
41-102-2003-03
Napojení zdiva a střechy u štítu_380 STI
41-102-2003-04
Napojení zdiva a střechy u štítu_400 P+D
41-102-2003-05
Napojení zdiva a střechy u štítu_400 STI
41-102-2003-06
Napojení zdiva a střechy u štítu_440 P+D
41-102-2003-07
Napojení zdiva a střechy u štítu_440 STI
41-102-2003-08
Napojení zdiva a střechy u štítu_490 P+D
41-102-2003-09
Napojení zdiva a střechy u štítu_490 STI
41-102-1003-01
Zdivo u pozednice 001_tl. zdiva 380 mm
41-102-1003-02
Zdivo u pozednice 001_tl. zdiva 500 mm
41-102-2004-01
Napojení zdiva a střechy u štítu 001_tl. zdiva 380 mm
41-102-2004-02
Napojení zdiva a střechy u štítu 001_tl. zdiva 500 mm
41-102-1004-02
Zdivo u pozednice, tl. izolace 180 mm
41-102-1004-03
Zdivo u pozednice, tl. izolace 240 mm
41-102-1012-01
Stěna u pozednice, tl. izolace 150 mm
41-102-1012-02
Stěna u pozednice, tl. izolace 200 mm
41-102-1012-03
Stěna u pozednice, tl. izolace 300 mm
41-102-2005-01
Štítová stěna, tl. izolace 150 mm
41-102-2005-02
Štítová stěna, tl. izolace 200 mm
41-102-2005-03
Štítová stěna, tl. izolace 300 mm
41-102-1013-01
Okapní hrana - řez zdivem u pozednice, tl. zdiva 380 mm
41-102-1013-02
Okapní hrana - řez zdivem u pozednice, tl. zdiva 440 mm
41-102-2006-01
Řez napojení zdiva a střechy u štítu, tl. zdiva 380 mm
41-102-2006-02
Řez napojení zdiva a střechy u štítu, tl. zdiva 440 mm
41-103. Tepelná izolace z minerálních vláken mezi a nad dřevěnými krokvemi
název náhled popis/vzorce PDF DWG
41-103-0001-01
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 200 mm
41-103-0001-02
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 220 mm
41-103-0001-03
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 240 mm
41-103-0001-04
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 200 mm
41-103-0001-05
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 220 mm
41-103-0001-06
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 240 mm
41-103-0001-07
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 200 mm
41-103-0001-08
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 220 mm
41-103-0001-09
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 240 mm
41-103-0002-01
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,034), tl. izolace 220 mm
41-103-0002-04
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,037), tl. izolace 220 mm
41-103-0002-07
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,039), tl. izolace 220 mm
41-103-0002-10
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,041), tl. izolace 220 mm
41-103-0002-02
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,034), tl. izolace 260 mm
41-103-0002-05
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,037), tl. izolace 260 mm
41-103-0002-08
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,039), tl. izolace 260 mm
41-103-0002-11
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,041), tl. izolace 260 mm
41-103-0002-03
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,034), tl. izolace 300 mm
41-103-0002-06
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,037), tl. izolace 300 mm
41-103-0002-09
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,039), tl. izolace 300 mm
41-103-0002-12
Původní TI tl. 40 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,041), tl. izolace 300 mm
41-103-0003-01
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,034), tl. izolace 160 mm
41-103-0003-04
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,037), tl. izolace 160 mm
41-103-0003-07
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,039), tl. izolace 160 mm
41-103-0003-10
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,041), tl. izolace 160 mm
41-103-0003-02
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,034), tl. izolace 200 mm
41-103-0003-05
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,037), tl. izolace 200 mm
41-103-0003-08
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,039), tl. izolace 200 mm
41-103-0003-11
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,041), tl. izolace 200 mm
41-103-0003-03
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,034), tl. izolace 240 mm
41-103-0003-06
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,037), tl. izolace 240 mm
41-103-0003-09
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,039), tl. izolace 240 mm
41-103-0003-12
Původní TI tl. 120 mm, doplnění TI URSA (λU = 0,041), tl. izolace 240 mm
41-103-0004-01
Tepelná izolace URSA (λU = 0,034), tl. izolace 260 mm
41-103-0004-04
Tepelná izolace URSA (λU = 0,037), tl. izolace 260 mm
41-103-0004-07
Tepelná izolace URSA (λU = 0,039), tl. izolace 260 mm
41-103-0004-10
Tepelná izolace URSA (λU = 0,041), tl. izolace 260 mm
41-103-0004-02
Tepelná izolace URSA (λU = 0,034), tl. izolace 300 mm
41-103-0004-05
Tepelná izolace URSA (λU = 0,037), tl. izolace 300 mm
41-103-0004-08
Tepelná izolace URSA (λU = 0,039), tl. izolace 300 mm
41-103-0004-11
Tepelná izolace URSA (λU = 0,041), tl. izolace 300 mm
41-103-0004-03
Tepelná izolace URSA (λU = 0,034), tl. izolace 340 mm
41-103-0004-06
Tepelná izolace URSA (λU = 0,037), tl. izolace 340 mm
41-103-0004-09
Tepelná izolace URSA (λU = 0,039), tl. izolace 340 mm
41-103-0004-12
Tepelná izolace URSA (λU = 0,041), tl. izolace 340 mm
41-104. Tepelná izolace z minerálních vláken nad dřevěnými krokvemi
název náhled popis/vzorce PDF DWG
41-104-0001-01
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 180 mm
41-104-0001-02
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 200 mm
41-104-0002-01
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-01
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-02
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-2001-01
Napojení střešní izolace a štítu - tl. izolace 180 mm
41-104-2001-02
Napojení střešní izolace a štítu - tl. izolace 200 mm
41-104-3001-01
Průchod komínu tepelnou izolací - tl. izolace 180 mm
41-104-3001-02
Průchod komínu tepelnou izolací - tl. izolace 200 mm
41-104-1002-00
přechod zdiva na střešní plášť (okap) nadkrokevní izolace
41-104-1003-01
Napojení zdiva a střechy u pozednice (tl. zdiva 375 mm)
41-104-2004-01
Napojení zdiva a střechy u štítu (tl. zdiva 375 mm)
41-104-1002-01
Přechod zdiva na střešní plášť (okap) nadkrokevní izolace, tl. izolace 120 mm
41-104-1003-02
Napojení zdiva a střechy u pozednice (tl. zdiva 500 mm)
41-104-2004-02
Napojení zdiva a střechy u štítu (tl. zdiva 500 mm)
41-104-0002-02
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0002-03
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0002-04
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0002-05
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0002-06
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0002-07
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0002-08
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0002-09
Kovový držák TOPROCK 160 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-03
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-04
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-05
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-06
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-07
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-08
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-0003-09
Kovový držák TOPROCK 220 firmy ROCKWOOL
41-104-0001-03
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 750 mm, tl. izolace 220 mm
41-104-0001-04
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 180 mm
41-104-0001-05
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 200 mm
41-104-0001-06
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 900 mm, tl. izolace 220 mm
41-104-0001-07
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 180 mm
41-104-0001-08
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 200 mm
41-104-0001-09
Tepelná izolace ROCKWOOL - osova vzdalenost krokvi 1000 mm, tl. izolace 220 mm
41-104-2001-03
Napojení střešní izolace a štítu - tl. izolace 220 mm
41-104-3001-03
Průchod komínu tepelnou izolací - tl. izolace 220 mm
41-104-1002-02
Přechod zdiva na střešní plášť (okap) nadkrokevní izolace, tl. izolace 180 mm
41-104-1002-03
Přechod zdiva na střešní plášť (okap) nadkrokevní izolace, tl. izolace 240 mm
41-104-1001-01
Detail u pozednice (tl. izolace 280 mm)
41-104-1001-02
Detail u pozednice (tl. izolace 280 GRIFIT mm)
41-104-1001-03
Detail u pozednice (tl. izolace 340 mm)
41-104-2002-01
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - sedlová střecha, tl. izolace 280 mm
41-104-2002-02
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - sedlová střecha, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
41-104-2002-03
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - sedlová střecha, tl. izolace 340 mm
41-104-1004-01
Stěna u pozednice, tl. izolace 150 mm
41-104-1004-02
Stěna u pozednice, tl. izolace 200 mm
41-104-1004-03
Stěna u pozednice, tl. izolace 300 mm
41-104-2005-01
Štítová stěna, tl. izolace 150 mm
41-104-2005-02
Štítová stěna, tl. izolace 200 mm
41-104-2005-03
Štítová stěna, tl. izolace 300 mm
41-104-0004-01
Tepelná izolace URSA (λU = 0,034), tl. izolace 280 mm
41-104-0004-04
Tepelná izolace URSA (λU = 0,037), tl. izolace 280 mm
41-104-0004-07
Tepelná izolace URSA (λU = 0,039), tl. izolace 280 mm
41-104-0004-10
Tepelná izolace URSA (λU = 0,041), tl. izolace 280 mm
41-104-0004-02
Tepelná izolace URSA (λU = 0,034), tl. izolace 320 mm
41-104-0004-05
Tepelná izolace URSA (λU = 0,037), tl. izolace 320 mm
41-104-0004-08
Tepelná izolace URSA (λU = 0,039), tl. izolace 320 mm
41-104-0004-11
Tepelná izolace URSA (λU = 0,041), tl. izolace 320 mm
41-104-0004-03
Tepelná izolace URSA (λU = 0,034), tl. izolace 360 mm
41-104-0004-06
Tepelná izolace URSA (λU = 0,037), tl. izolace 360 mm
41-104-0004-09
Tepelná izolace URSA (λU = 0,039), tl. izolace 360 mm
41-104-0004-12
Tepelná izolace URSA (λU = 0,041), tl. izolace 360 mm
41-104-1005-01
Okapní hrana - řez zdivem u pozednice, tl. zdiva 500 mm
41-104-1005-02
Okapní hrana - řez zdivem u pozednice, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
41-104-2006-01
Řez napojení zdiva a střechy u štítu, tl. zdiva 500 mm
41-104-2006-02
Řez napojení zdiva a střechy u štítu, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
41-201. Foukaná celulóza
název náhled popis/vzorce PDF DWG
41-201-4001-01
Střešní římsa, tl. izolace 280 mm
41-201-4001-02
Střešní římsa, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
41-201-4001-03
Střešní římsa, tl. izolace 340 mm
41-201-2001-01
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - pultová střecha ze sbíjených vazníků, tl. 280 mm
41-201-2001-02
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - pultová střecha ze sbíjených vazníků, tl. 280 mm (EPS s grafitem)
41-201-2001-03
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - pultová střecha ze sbíjených vazníků, tl. 340 mm
41-201-5001-01
Vrcholová vaznice - climatizer
41-201-4002-01
Aatika (neodvětr. fasáda) - climatizer
41-201-4003-01
Atika (odvětr. fasáda) - climatizer
41-202. Climatizér mezi a pod krokvemi
název náhled popis/vzorce PDF DWG
41-202-1001-01
napojení střechy a obvodové stěny - climatizer + VPC
41-202-2001-01
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu -climatizer +VPC
41-202-5001-01
Vrcholová vaznice - climatizér
41-202-3001-01
Šikmá střecha - detail prostupu světlovodu - climatizer
41-202-1002-01
Pozednice, vnitřní hliněná omítka - climatizér

42. Střechy těžké
42-101. Plynosilikátové YTONG
název náhled popis/vzorce PDF DWG
42-101-1001-00
Podkroví, ukončení u štítu, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm
42-101-1002-00
Podkroví, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm
42-101-4001-00
Atika, střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm
42-101-1003-01
Podkroví, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 375 mm)
42-101-2001-01
Podkroví, ukončení u štítu, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 375 mm)
42-101-4002-01
Atika, střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 375 mm)
42-101-1003-02
Podkroví, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 500 mm)
42-101-2001-02
Podkroví, ukončení u štítu, šikmá střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 500 mm)
42-101-4002-02
Atika, střecha z panelů YTONG 200 mm, TI 200 mm 001 (tl. zdiva 500 mm)
42-321. systém KM Beta
název náhled popis/vzorce PDF DWG
42-321-4001-01
Atika, tl. izolace 120 mm
42-321-4001-02
Atika, tl. izolace 180 mm
42-321-4001-03
Atika, tl. izolace 240 mm
42-200. Železobetonová konstrukce
název náhled popis/vzorce PDF DWG
42-200-1001-01
Napojení střechy a obvodové stěny, tl. izolace 280 mm
42-200-1001-02
Napojení střechy a obvodové stěny, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
42-200-1001-03
Napojení střechy a obvodové stěny, tl. izolace 340 mm
42-200-2001-01
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplená masivní střecha, tl. izolace 280 mm
42-200-2001-02
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplená masivní střecha, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
42-200-2001-03
Napojení střechy a obvodové stěny u štítu - zateplená masivní střecha, tl. izolace 340 mm
42-200-4001-01
Detail střešní atiky, tl. izolace 280 mm
42-200-4001-02
Detail střešní atiky, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
42-200-4001-03
Detail střešní atiky, tl. izolace 340 mm
42-201. systém BEST
název náhled popis/vzorce PDF DWG
42-201-6001-01
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 150 mm
42-201-6001-02
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 200 mm
42-201-6001-03
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 300 mm
42-201-4001-01
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 150 mm
42-201-4001-02
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 200 mm
42-201-4001-03
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 300 mm
42-201-6002-01
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 280 mm
42-201-6002-02
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 320 mm
42-201-6002-03
Vnitřní stěna u masivního stropu, tl. izolace 400 mm
42-201-4002-01
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 150 mm
42-201-4002-02
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 200 mm
42-201-4002-03
Atika nad masivní střechou, tl. izolace 300 mm

43. Stropy posledních podlaží
43-321. Systém KM-Beta
název náhled popis/vzorce PDF DWG
43-321-1001-01
Strop nad posledním podlažím, tl. izolace 120 mm
43-321-2001-01
Strop nad posledním podlažím, u štítu, tl. izolace 120 mm
43-321-1001-02
Strop nad posledním podlažím, tl. izolace 180 mm
43-321-1001-03
Strop nad posledním podlažím, tl. izolace 240 mm
43-321-2001-02
Strop nad posledním podlažím, u štítu, tl. izolace 180 mm
43-321-2001-03
Strop nad posledním podlažím, u štítu, tl. izolace 240 mm
43-511. BEST (vnitřní zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
43-511-1001-01
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 150 mm
43-511-1001-02
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 200 mm
43-511-1001-03
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 300 mm
43-521. BEST (vnější zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
43-521-1001-01
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 150 mm
43-521-1001-02
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 200 mm
43-521-1001-03
Stěna s příhradovým vazníkem, tl. izolace 300 mm
43-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
43-001-0002-01
Řez těžkým stropem - nevytápěná půda, tl. zdiva 380 mm
43-001-0002-02
Řez těžkým stropem - nevytápěná půda, tl. zdiva 440 mm
43-001-0002-03
Řez těžkým stropem - nevytápěná půda, tl. zdiva 500 mm
43-001-0002-04
Řez těžkým stropem - nevytápěná půda, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS

51. Konstrukce ve styku se suterénem
51-101. Plynosilikátové YTONG
název náhled popis/vzorce PDF DWG
51-101-0001-00
Zdivo u nevytápěného suterénu, úroveň podlahy 300 nad terénem, vložkový strop
51-101-0002-00
Zdivo u nevytápěného suterénu, úroveň podlahy 800 nad terénem, vložkový strop
51-101-0101-00
Zdivo u nevytápěného suterénu, úroveň podlahy 300 nad terénem, strop z panelů
51-101-0102-00
Zdivo u nevytápěného suterénu, úroveň podlahy 800 nad terénem, strop z panelů
51-331. systém KM Beta SENDWIX L
název náhled popis/vzorce PDF DWG
51-331-0001-01
základ u podsklepené budovy pro SENDWIX L, tl. izolace 120 mm
51-331-0001-02
základ u podsklepené budovy pro SENDWIX L, tl. izolace 180 mm
51-331-0001-03
základ u podsklepené budovy pro SENDWIX L, tl. izolace 240 mm
51-321. systém KM Beta SENDWIX M
název náhled popis/vzorce PDF DWG
51-321-0001-01
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M, tl. izolace 120 mm
51-321-0001-02
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M, tl. izolace 180 mm
51-321-0001-03
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M, tl. izolace 240 mm
51-511. BEST (vnitřní zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
51-511-0001-01
Zdivo u základu, podlaha nad exteriérem, tl. izolace 150 mm
51-511-0001-02
Zdivo u základu, podlaha nad exteriérem, tl. izolace 200 mm
51-511-0001-03
Zdivo u základu, podlaha nad exteriérem, tl. izolace 300 mm
51-521. BEST (vnější zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
51-521-0001-01
Zdivo u základu, podlaha nad exteriérem, tl. izolace 150 mm
51-521-0001-02
Zdivo u základu, podlaha nad exteriérem, tl. izolace 200 mm
51-521-0001-03
Zdivo u základu, podlaha nad exteriérem, tl. izolace 300 mm

52. Konstrukce ve styku s terénem, nepodsklepené objekty
52-001. Cihelné HELUZ
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-001-0001-01
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_365
52-001-0002-01
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_365
52-001-0003-01
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_365
52-001-0001-02
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_380 P+D
52-001-0001-03
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_380 STI
52-001-0001-04
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_400 P+D
52-001-0001-05
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_400 STI
52-001-0001-06
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_440 P+D
52-001-0001-07
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_440 STI
52-001-0001-08
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_490 P+D
52-001-0001-09
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem_490 STI
52-001-0002-02
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_380 P+D
52-001-0002-03
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_380 STI
52-001-0002-04
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_400 P+D
52-001-0002-05
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_400 STI
52-001-0002-06
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_440 P+D
52-001-0002-07
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_440 STI
52-001-0002-08
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_490 P+D
52-001-0002-09
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem_490 STI
52-001-0003-02
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_380 P+D
52-001-0003-03
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_380 STI
52-001-0003-04
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_400 P+D
52-001-0003-05
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_400 STI
52-001-0003-06
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_440 P+D
52-001-0003-07
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_440 STI
52-001-0003-08
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_490 P+D
52-001-0003-09
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem_490 STI
52-001-0005-01
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem 001_tl. zdiva 380 mm
52-001-0005-02
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy zároveň s terénem 001_tl. zdiva 500 mm
52-001-0006-01
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem 001_tl. zdiva 380 mm
52-001-0006-02
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem 001_tl. zdiva 500 mm
52-001-0007-01
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem 001_tl. zdiva 380 mm
52-001-0007-02
Zdivo u základu nepodsklepeného objektu, úroveň podlahy 1200 mm nad terénem 001_tl. zdiva 500 mm
52-001-0011-01
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS), tl. zdiva 380 mm
52-001-0011-02
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS), tl. zdiva 440 mm
52-001-0011-03
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS), tl. zdiva 500 mm
52-001-0011-04
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS), tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
52-001-0012-01
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 380 mm
52-001-0012-02
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 440 mm
52-001-0012-03
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 500 mm
52-001-0012-04
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
52-001-0013-01
Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly), tl. zdiva 380 mm
52-001-0013-02
Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly), tl. zdiva 440 mm
52-001-0013-03
Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly), tl. zdiva 500 mm
52-001-0013-04
Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly), tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
52-001-0014-01
Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly) - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 380 mm
52-001-0014-02
Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly) - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 440 mm
52-001-0014-03
Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly) - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 500 mm
52-001-0014-04
Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly) - podlaha v úrovni terénu, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
52-001-0015-01
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) - ztracené bednění se štípanou pohledovou vrstvou, tl. zdiva 380 mm
52-001-0015-02
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) - ztracené bednění se štípanou pohledovou vrstvou, tl. zdiva 440 mm
52-001-0015-03
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) - ztracené bednění se štípanou pohledovou vrstvou, tl. zdiva 500 mm
52-001-0015-04
Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) - ztracené bednění se štípanou pohledovou vrstvou, tl. zdiva 500 mm s vysypáním EPS
52-101. Plynosilikátové YTONG
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-101-0001-00
Zdivo u základu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem, sokl a základ bez izolace
52-101-0002-00
Zdivo u základu, úroveň podlahy 600 mm nad terénem, sokl a základ bez izolace
52-101-0003-00
Zdivo u základu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem, sokl a základ s vnější izolací
52-101-0004-00
Zdivo u základu, úroveň podlahy 600 mm nad terénem, sokl a základ s vnější izolací
52-101-0005-01
Zdivo u základu, úroveň podlahy zároveň s terénem, sokl a základ s vnější izolací (tl. zdiva 375 mm)
52-101-1001-00
Základ pod vnitřní zdí (tl. zdiva 375 mm)
52-101-0006-01
Zdivo u základu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem, sokl a základ s vnější izolací 001 (tl. zdiva 375 mm)
52-101-0005-02
Zdivo u základu, úroveň podlahy zároveň s terénem, sokl
52-101-0006-02
Zdivo u základu, úroveň podlahy 300 mm nad terénem,
52-201. Zateplené konstrukce stávající, tepelná izolace z pěnového polystyrenu
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-201-0001-00
Zateplení soklu nepodsklepeného objektu se zateplením pod terén
52-202. Zateplené konstrukce stávající, tepelná izolace z minerálních vláken
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-202-0001-01
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-02
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-03
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-04
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-05
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-06
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-07
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-08
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-09
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-10
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-11
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-12
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-13
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-14
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-15
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-202-0001-16
Zateplená fasáda u terénu, podlaha pod terén
52-331. systém KM Beta SENDWIX L
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-331-0001-01
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX L, tl. izolace 120 mm
52-331-0001-02
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX L, tl. izolace 180 mm
52-331-0001-03
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX L, tl. izolace 240 mm
52-321. systém KM Beta SENDWIX M
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-321-0001-01
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M, tl. izolace 120 mm
52-321-0002-01
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M (obvodová stěna založena na pěnovém skle), tl. izolace 120 mm
52-321-0001-02
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M, tl. izolace 180 mm
52-321-0001-03
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M, tl. izolace 240 mm
52-321-0002-02
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M (obvodová stěna založena na pěnovém skle), tl. izolace 180 mm
52-321-0002-03
základ u nepodsklepené budovy pro SENDWIX M (obvodová stěna založena na pěnovém skle), tl. izolace 240 mm
52-312. VPC Kalksandstein, EPS
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-312-0001-01
Stěna u pozednice, tl. izolace 280 mm
52-312-0001-02
Stěna u pozednice, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
52-312-0001-03
Stěna u pozednice, tl. izolace 340 mm
52-312-0002-01
Stěna u základu, tl. izolace 280 mm
52-312-0002-02
Stěna u základu, tl. izolace 280 mm (EPS s grafitem)
52-312-0002-03
Stěna u základu, tl. izolace 340 mm
52-302. VPC Kalksandstein
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-302-1001-01
Základ pod vnitřní zdí, tl izolace v podlaze 200 mm
52-302-1001-02
Základ pod vnitřní zdí, tl izolace v podlaze 200 mm (první řada cihel založena pa pěnovém skle)
52-342. Vápenopísková cihla, Climatizér
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-342-0001-01
Detail u základu, tl. izolace 300 mm
52-411. Lehké konstrukce, Climatizérem, neodvětraná fasáda
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-411-0001-01
Detail založení stěny (odvětr. fasáda) - climatizer
52-411-0002-01
Detail založení stěny (neodvětr. fasáda) - climatizer
52-411-0003-01
Sokl - climatizer
52-412. Lehké konstrukce, Climatizérem, odvětraná fasáda
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-511. BEST (vnitřní zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-511-0001-01
Zdivo u základu, nepodsklepený objekt, tl. izolace 150 mm
52-511-0001-02
Zdivo u základu, nepodsklepený objekt, tl. izolace 200 mm
52-511-0001-03
Zdivo u základu, nepodsklepený objekt, tl. izolace 300 mm
52-511-1001-01
Vnitřní nosná stěna u základu, tl. izolace 150 mm
52-511-1001-02
Vnitřní nosná stěna u základu, tl. izolace 200 mm
52-511-1001-03
Vnitřní nosná stěna u základu, tl. izolace 250 mm
52-521. BEST (vnější zateplení)
název náhled popis/vzorce PDF DWG
52-521-0001-01
Zdivo u základu, nepodsklepený objekt, tl. izolace 150 mm
52-521-0001-02
Zdivo u základu, nepodsklepený objekt, tl. izolace 200 mm
52-521-0001-03
Zdivo u základu, nepodsklepený objekt, tl. izolace 300 mm
52-521-1001-01
Vnitřní nosná stěna u základu, tl. izolace 150 mm
52-521-1001-02
Vnitřní nosná stěna u základu, tl. izolace 200 mm
52-521-1001-03
Vnitřní nosná stěna u základu, tl. izolace 250 mm

53. Podlaha nad exteriérem
53-411. Lehké konstrukce, Climatizérem, neodvětraná fasáda
název náhled popis/vzorce PDF DWG
53-411-0001-01
Sokl - climatizersokl - climatizer
53-411-0002-01
Sokl - climatizer
Reklama: